ไร่หญ้าโกวิท

จำหน่ายหญ้าทุกชนิด

Home วิธีประเมินราคาปูหญ้า

รายละเอียดของงานรับปูหญ้า

1. ค่าหญ้า (ราคามีขึ้น-ลงตลอด)

 

2. ค่ารถขนส่ง(คิดตามระยะทางความใกล้-ไกล)

 

3. ค่าคนงานปูหญ้า (คำนวณตามเนื้อที่ปูหญ้า)

 

4. ค่าปรับพื้นที่ หรือปรับพื้นทราย(คำนวณตามความยาก-งายของหน้างาน)

 

5. ค่าดินปลูกหรือปุ๋ยโรยหน้า

วิธีประเมินราคาปูสนามหญ้า

1. ความใกล้-ไกลของสถานที่

 

2. ขนาดของพื้นที่

 

3. ลักษณะของพื้นที่มีวัชพืชหรือไม่

 

4. ลงทรายหนาเท่าไหร่

 

5. ราคาหญ้าปัจจุบันและพันธ์หญ้า

หมายเหตุ

1. พื้นที่ไม่ถึง 300 ตารางเมตรจะคิดเป็นราคาเหมา

 

2. หากมีการใส่ทรายทางลูกค้าต้องแจ้งเราล่วงหน้า

 

3. ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำให้พร้อม

สามารถส่งรูปพื้นที่พร้อมขนาดพื้นที่ เพื่อประเมินราคาได้ที่นี่ คลิกเลย
line (1)