ไร่หญ้าโกวิท

จำหน่ายหญ้าทุกชนิด

Home ชนิดของหญ้า
พาสพลั่ม 1

หญ้าพาสพลั่ม

เป็นหญ้าที่มีใบเล็กสั้น มีสีเขียวเข้มกว่าหญ้าชนิดอื่น และเป็นหญ้าที่มีใบนิ่มกว่าชนิดอื่น สามารถปลูกได้ ในทุกสภาพอากาศ ทุกพื้นที่มีคุณสมบัติ ทนร้อน ทนแล้งได้ดี ดูแลง่าย หากดูแลรักษารดน้ำอย่างทั่วถึงเพียง 2-3 วัน หญ้าพาสพาลั่ม จะเขียวสวย สมบูรณ์ แต่หญ้าชนิดนี้มีข้อเสียคือ เป็นหญ้าที่เพลี้ย และหนอนชอบมากมันจะกินเฉพาะส่วนของใบหญ้า เมื่อหนอน หรือเพลี้ย มากินหญ้า หญ้าจะเป็นดวงๆสีน้ำตาล เมื่ิอสังเกตใกล้ๆ จะเห็นแต่หน่อ แต่ไม่มีใบหญ้า วิธีการฆ่าเพลี้ย และหนอน คือ ใช้ยาฟูรดานหว่านให้ทั่ว แล้วรดน้ำตาม หรือ ใช้น้ำหมักสมุนไพรรดบนหญ้าเพื่อไล่หนอน เพลี้ย